wtorek, 19 marca 2013

Zaangażowanie w codzienność

Zadziwiające jak często potrzebujemy nieustannego skupienia. Nieustannego, stonowanego napływu informacji i spokojnej ciągłej jej analizy. Zwykła praca papierkowa nie wystarcza. Potrzebne jest zaangażowanie intelektualne, granicząca z zaangażowaniem emocjonalnym. dopiero w tedy dzień wydaje się jako taki.